Afiseaza creatiile participante la concurs
0 aprecieri
335 vizualizari
Volanek Sabrina
Marea Unire 1918
Clasa: a 5-a
Data postarii: 18.07.2018
 

                                                      MAREA  UNIRE  - 1918

 

       Încheierea primului război mondial a creat un cadru favorabil realizării Marii Uniri datorat:

-          înfrângerii militare a Puterilor Centrale;

-          dispariţiei Imperiului Ţarist în urma revoluţiei din 1917;

-          afirmării pe plan internaţional a principiului autodeterminării şi a celui al naţionalităţilor formulate de preşedintele american Thomas Woodrow Wilson.

    Prin punerea în aplicare a acestor principii s-au împlinit speranţele românilor de a uni într-un singur stat teritoriile locuite majoritar de ei.

1). Unirea Basarabiei

- în martie 1917 se formează Partidul Naţional Moldovenesc în scopul obţinerii autonomiei Basarabiei;

- la 20 octombrie 1917 se desfăşoară la Chişinău „Congresul ostaşilor moldoveni” unde se hotărăşte:

   * autonomia teritorială şi politică a Basarabiei

   * crearea Sfatului Ţării (organ reprezentativ) a cărui conducere executivă o avea Cosiliul de directori generali 

      în frunte cu Ion Inculeţ

- la 2 decembrie 1917 este proclamată Republica Democratică Moldovenească (membră a Republicii Federative Ruse);

- pentru a pune capăt anarhiei creată de bolşevici, armata română pătrunde în Basarabia (ianuarie 1918) la cererea Consiliului de directori generali;

- la 24 ianuarie 1918 Sfatul Ţării proclamă independenţa Republicii Democratice Moldoveneşti;

- la 27 martie 1918 Sfatul Ţării hotărăşte, cu majoritate de voturi, unirea Basarabiei cu România.

2). Unirea Bucovinei

- Austro-Ungaria şi Ucraina ridicau pretenţii de anexare a Bucovinei;

- la 3 octombrie 1918, împăratul Carol I a lansat manifestul intitulat „Către popoarele mele” prin care se dorea organizarea federalistă a Austro-Ungariei. Ca răspuns la acest manifest deputaţii români din parlamentul de la Viena au format Consiliul Naţional Român;

- din iniţiativa lui Sextil Puşcariu, la 14 octombrie 1918 s-a convocat o adunare naţională la Cernăuţi, care se proclamă Adunare Constituantă şi hotărăşte:

       * unirea Bucovinei cu celelalte teritorii româneşti din imperiu într-un stat naţional independent;

       * formarea Consiliului Naţional (organ reprezentativ);

       * formarea Biroului Executiv condus de Iancu Flondor;

- situaţia se complică datorită Ucrainei iar la 23 octombrie 1918, la cererea Consiliului Naţional, armata română pătrunde în Bucovina;

- la 15 noiembrie 1918 este convocat, la Cernăuţi, Congresul General al Bucovinei care hotărăşte unirea necondiţionată a Bucovinei cu România. La această hotărâre au aderat locuitorii germani şi polonezi (evreii şi ucrainienii au refuzat să participe).

3). Unirea Transilvaniei

- în Transilvania şi-au reluat activitatea Partidul Naţional Român (P.N.R.) şi Partidul Social-Democrat Român (P.S.D.R);

- la 29 septembrie 1918 a fost adoptată hotărârea comună de autodeterminare prin Declaraţia de la Oradea, adresată Parlamentului Ungariei. Se cerea:

    * libertatea naţiunii

    * separarea politică de Ungaria

    * asumarea suveranităţii naţiunii în teritoriul său naţional

- la 18 octombrie 1918 se formează Consiliul Naţional Român Central (C.N.R.C) ca organ politic unic al românilor din Transilvania, alcătuit din 6 membri P.N.R. şi 6 membri P.S.D.R.

- la 7 noiembrie 1918 C.N.R.C  a convocat o Adunare Naţională a Românilor la Alba-Iulia pentru ziua de 1 decembrie 1918. La Adunarea Naţională de la Alba-Iulia, din 1 decembrie 1918, au participat peste 100 000 de români şi 1228 de delegaţi aleşi, reprezentând toate confesiunile, organizaţiile politice şi toate categoriile sociale. A fost adoptată o „Rezoluţie”, în nouă puncte, prin care se hotărăşte unirea cu România. S-a stabilit şi constituirea Marelui Sfat Naţional (organ legislativ) precum şi Consiliul Dirigent, condus de Iuliu Maniu (organ executiv).

 
 • Volanek Sabrina
  Marea Unire 1918
  0
  335
 • Volanek Sabrina
  Fisă-Dezvoltarea Stiintei
  0
  295
 • Volanek Sabrina
  RELIGIA GRECIEI ANTICE Planșă educațională
  0
  296