Afiseaza creatiile participante la concurs
0 aprecieri
273 vizualizari
Mitrofan Cosmin - Emanuel
rezumat
Clasa: a 9-a
Data postarii: 19.11.2017
 

MOTANUL ÎNCĂLȚAT

Charles Perault

Un morar avea trei fii. Nu avea altă avere decat o moară,un măgar si un motan.Când muri, lăsă fiului mare moara, celui   mijlociu măgarul, iar celui mic îi rămase motanul.

Necăjit, fiul cel mic se văita că va muri de foame. Motanul, care era năzdrăvan, îi spuse să nu se teamă. El i-a cerut stăpânului o traistă și o pereche de cizme.  

Motanul se încălță cu cizmele, puse traista pe umăr și plecă pe câmp. Prinse un iepure si fugi la palatul regelui.

Regele îl primi, iar motanul îi oferi iepurele din partea stăpânului său, Marchizul de Carabas. Regele primi darul cu mare plăcere. La fel făcu și când motanul ăi aduse alte daruri.

Într-o zi motanul află că regele va ieși la plimbare cu fiica sa pe malul râului. Îl puse pe stăpânul său să se dezbrace și să intre în apă. Când trecu regele, motanul începu să strige după ajutor, că stăpânul lui se îneacă și că a fost jefuit de hoți. Regele îl cunoscu pe motan și slujitorii săi îl scoaseră pe tânăr din apă. Apoi i-au adus haine noi și au pornit împreună la plimbare. Prințesa se îndrăgosti de el.

Motanul mergea înainte și cerea tuturor șă spună regelui că toate pământurile sunt ale Marchizului de Carabas. Regele era uimit de bogăția tânărului.

Motanul ajunse la castelul unui Căpcăun, pe care il păcăli să se transforme într-un șoarece, apoi îl mâncă. Atunci ajunse și regele și află că și castelul este tot al marchizului de Carabas.

Hotărî să-i dea fiica de soție și fă*ă o nuntă mare.

Motanul rămase la castel, fiind iubit și prețuit de stăpânul său.

 

 
Le Chat Potté
 
Charles Perrault
 
 
 
Un meunier avait trois fils. Il n'a pas d'autre fortune que d'un moulin, un âne et une matrice de motan.Când, laisser mourir grand fils, l'âne du milieu et le bébé a quitté son chat.
 
Angoisse, pleurnicher fils cadet qui mourir de faim. Puss, qui était drôle, lui dit de ne pas avoir peur. Je lui ai demandé maître un sac et une paire de bottes.
 
Le chat porte les bottes, mettre son sac sur son épaule et sur le terrain. Il a attrapé un lapin et de courir vers le palais du roi.
 
Le roi le reçut et lui donna le lapin de chat de son maître, le marquis de Carabas. Roi reçoit le don avec grand plaisir. Alors, a fait le chat quand vous apporter d'autres cadeaux.
 
Un jour, le chat est le roi se promener avec sa fille sur la rivière. Il a mis son maître à se déshabiller et entrer dans l'eau. Lorsque le roi passa, le chat appelé à l'aide, il noie son maître et a été volé par les voleurs. Le roi avait des connaissances sur le chat et ses serviteurs qui ont prononcé le jeune homme de l'eau. Ensuite, ils ont apporté de nouveaux vêtements et se sont promenés ensemble. Princesse tomber amoureuse de lui.
 
Puss aller de l'avant et demander à chacun de dire au roi que toutes les terres appartiennent au marquis de Carabas. King a été surpris par la richesse des jeunes.
 
Le chat est venu au château de l'ogre, qui fou pour la transformer en une souris, puis mangé. Puis vint le roi et le château est que tout le marquis de Carabas.
 

Il a décidé de donner à sa femme et sa fille ils ont fait un grand mariage.

 
Le chat a quitté le château, être aimé et chéri son maître.
 
 
 • Mitrofan Cosmin - Emanuel
  Rolul unei cărți trăsnite
  0
  340
 • Mitrofan Cosmin - Emanuel
  rezumat
  0
  273