Afiseaza creatiile participante la concurs
0 aprecieri
347 vizualizari
Maftei Andreea
Alice în țara minunilor
Clasa: a 9-a
Data postarii: 14.11.2017
 

Română

Capitolul 1 - Vizuina iepurelui

 

Alice se plictisea pe afară, lângă sora ei cufundată în lectura unei cărti, când a zărit, deodată, un iepure alb îmbrăcat elegant, având un ceas de buzunar.  Fascinată de acest lucru inedit, l-a urmărit pe iepure până într-o vizuină, din care a căzut intr-un puț foarte lung. După multă vreme, de-a lungul căreia a ațipit, s-a prăbușit pe o grămadă de vreascuri si frunze veștede, și, continuând să se ia după iepure, a ajuns într-o sală lungă si joasă, pe pereții căreia se găseau o mulțime de uși închise. A găsit pe o masă din sală o cheiță ce nu se potrivea însă la aceste uși, ci la una foarte mică, prin fereastra cărei a zărit o frumoasă grădină. Își dorea nemaipomenit de mult sa ajungă in acel minunat loc, dar nu încăpea pe ușiță. Curând, a descoperit pe masă o sticluță pe care scria "Bea-mă". Alice a băut din ea și a început să se micșoreze până a ajuns sa aibă zece degete înălțime. Acum putea încăpea pe mica usa, dar nu mai putea ajunge la cheița rămasă pe masă. S-a pornit să plângă, dar a vazut in *ând, sub masă, o cutiuță de sticlă continuând o prajitură pe care era scris "Mănâncă-mă". Sperând că astfel se va inălța și va reuși să ajungă la cheie, a gustat din prăjitură.

Capitolul 2 - Balta de lacrimi

Dintr-o dată, Alice a început să se lungească, și să se tot lungească până când a atins cu capul tavanul. Acum putea să ia cheița de pe masă, însă era prea mare pentru a mai încăpea pe usiță. Această situație i-a stârnit plânsul, iar lacrimile ei s-au adunat într-o mare baltă, ce se întindea până în mijlocul sălii.

Iepurele alb și-a făcut iarăși apariția, având cu el, de această dată, niște mănuși albe din piele și un mare evantai. Alice i-a cerut ajutorul, dar iepurele s-a speriat atât de tare încât a scăpat mănușile și evantaiul, și a luat-o de îndată la sănătoasa. Alice a ridicat lucrurile de pe jos, și a început să își facă vânt cu evantaiul întrebându-se de ce această zi era atât de deosebită de celelalte. Așa a ajuns să-și spună că poate a fost schimbată într-o altă fată in timpul nopții, mai ales că  nu-și putea aminti corect tabla înmulțirii sau geografia, și nu mai reușea să recite o poezie așa cum trebuia.

Vânturatul evantaiului a făcut-o să scadă în înălțime până a ajuns să aibă două picioare. A încercat din nou să iasă pe ușa mică, dar aceasta era în continuare încuiată, iar cheia rămăsese, inaccesibilă, pe masa prea inalta. Apoi, a alunecat și a căzut în balta formată din lacrimile ei.

A întâlnit un șoarece ce căzuse și el in apă, dar l-a înspăimântat atunci când a început să-i vorbească despre pisica ei Dinah și despre un câine. Apoi, șoricelul a promis că îi va spune de ce urăște câinii și pisicile, și au înotat împreună spre țărm, alături de alte animale ajunse în balta de lacrimi.

Capitolul 3 -  Un concurs de alergare si o poveste lungă

Pentru că animalele ce o însoțiseră pe Alice erau ude leoarcă, s-au gândit la o cale de a se usca cât mai repede. Șoarecele a încercat să le spună “cea mai uscată poveste” pe care o știa dar, pentru că aceasta nu a fost bine primită de cei din jur, au cazut cu toții de acord sa inceapă un “ concurs de alergare Caucus”. Un dodo a desenat un cerc, o pistă de alergare, pe care, din diferite locuri, fiecare a pornit să fugă,la întâmplare, fără a se ști clar cum, cine și de ce câștigă.

După jumătate de oră, când toți s-au uscat, dodo a oprit cursa, hotărând că toată lumea era câștigătoare. Alice a avut inspirația de a le dărui drept premiu un degetar, găsit în buzunarul său. Șoricelul a decis că acest singur premiu se cuvenea a fi dat fetiței.

După aceea, șoarecele a pornit să spună povestea tristă a vieții sale, care, in mintea fetiței, era una cât se poate de reală. Atunci când ascultătorii nu i-au mai dat atenție, șoarecele s-a înfuriat și a plecat. Celelalte animale s-au îndepartat si ele după ce Alice a început iarăși să vorbească despre pisica si câinele ei.

 Capitolul 4 – Iepurele trimite o biletel (Bill) pe cos

Iepurele alb s-a întors la Alice pentru a-și lua înapoi evantaiul și mănușile albe, dar Alice, deși a încercat să-l ajute, nu a mai găsit drumul înapoi spre sala unde rămăseseră acestea. Iepurele a confundat-o cu jupâneasa sa, Mary Ann (Mariana), si i-a poruncit să se întoarcă la casa lui pentru a-i aduce alte mănuși și un alt evantai.

Alice a intrat în casa iepurelui alb și a găsit acolo o altă sticlă cu o etichetă “Bea-mă”. Ea a înghițit din licoare, sperând că se va mări, însă a crescut atât de mult încât abia a mai reușit să încapă in casuță, fiind nevoită să-și pună un braț pe fereastră, și un picior pe hornul locuinței.

Furios, iepurele a sosit acasă și, când a încearcat să se strecoare înăuntru prin fereastră, fetița l-a aruncat afară cu mâna sa.  Urecheatul i-a poruncit apoi lui Pat, servitorul său, să scoată afară din casa brațul lui Alice, aceasta fiind la randul lui azvârlit afară de către fată. Apoi, o altă slujnică a iepurelui, o șopârlă pe nume Bill (in engleza, “bilețel”) este însărcinată de acesta să intre pe coș, fiind și ea azvârilta în aer de piciorul lui Alice. După aceea au aruncat cu toții cu pietre in geamul casei, ce s-au transformat, ca prin minune, in prăjituri. Fetița a mâncat una din ele, devenind, din această pricină, destul de mică pentru a se stecura afară din casă pe usa.

Ea a zbughit-o pe lângă un grup de animale strânse în fața locuinței iepurelui alb (printre ele fiind și șopârla Bill),până  într-un desis des. În acest loc, a găsit un cățel care, față de ea, părea a fi uriaș. I-a aruncat un băț cu care să se joace, și a fugit degrabă, pentru a nu fi călcată în picioare de jucăușul animal.

După ce a ieșit teafără și din această întâmplare, a pornit să caute ceva de mâncat care să o aducă înapoi la mărimea ei normală. Atrasă de o mare ciupercă, s-a apropiat de aceasta si a zărit în vârful ei o omidă fumând dintr-o narghilea.

Engleză

Alice was bored on the outside, near her sister unremarkable reading a book when he saw suddenly a White Rabbit dressed elegantly, with a pocket watch. Fascinated by this new, chased the rabbit up into a hole, from which fell a very long shaft. After a long time, during which he slept, collapsed on a pile of sticks and leaves withered, and continuing to take after the rabbit arrived in a long, low room, the walls of which was a lot of doors closed. He found on a table in a bar tack room but did not fit in these doors, but to a very small window spotted by a beautiful garden. He wanted terribly much to reach that wonderful place, but does not fit on the door. Soon, he found on the table a bottle that said "Drink Me". Alice drank from it and began to shrink until he came to have ten toes tall. Now he could fit on the small door, but could not reach the bar tack left on the table. It started to cry, but soon saw, under the table, a glass box containing a cake that read "Eat me." Hoping so high and will be able to reach key tasted the cake.

Chapter 2 - Pond of Tears

Suddenly, Alice began to lengthen, and to lengthen until all head touched the ceiling. Now able to take the small key on the table, but it was too big to fit on the door also. This situation sparked crying, and her tears gathered in a large puddle that stretched into the middle room.

White rabbit made his appearance again, with him, this time, some white gloves and a big leather fan. Alice asked for help, but the rabbit was scared so badly that he dropped the gloves and fan, and took her immediately to health. Alice put things away, and began to make his wind to fan wondering this day was so different from the others. So got to tell that maybe was changed into another girl during the night, especially as he could not remember the correct multiplication table or geography, and not managed to recite a poem as it should.

The range fan did decrease in height until he came to have two legs. He tried again to get out the small door, but it was in contnuare locked, and the key remained inaccessible on the table too high. Then he slipped and fell in puddle formed by her tears.

He met a mouse that he had fallen into the water, but the frightened when he started to talk about her cat Dinah and about a dog. Then, the mouse has promised to tell you why he hates dogs and cats, and they swam together toward the shore, along with other animals reached the pool of tears.

Chapter 3 - A contest running and a long story

For the animals that were attendant Alice soaking wet, have thought of a way to dry quickly. Mouse tried to tell "the story dry" but knew that because it was not well received by others, fell all agree to start a "cross / competition running Caucus". A dodo drew a circle, a running track, which, in different places, each started to flee, haphazardly, without clearly knowing how, who and what wins.

After half an hour, when all dried, dodo stopped the race, acting like everyone was winning. Alice was inspired to give it as a prize a thimble, found in his pocket. Mouse decided that this one ought to be given the prize girl.

After that, the mouse started to tell the sad story of his life, which, in the girl's mind was the real one as possible. When listeners did not gave attention, mouse was furious and left. The other animals were removed and they began again after Alice talking about her cat and dog.

 
  • Maftei Andreea
    Alice în țara minunilor
    0
    347