Afiseaza creatiile participante la concurs
2 aprecieri
1012 vizualizari
Postat de:
Admin Qvis
Regulamentul concursului national de creatii artistice: Dialog intre generatii - Scoala si viata
Clasa: a 2-a
Data postarii: 11.11.2014
 

REGULAMENT   PRIVIND  ORGANIZAREA  ŞI   DESFĂŞURAREA Concursului  național de creații artistice

Dialog între generații - Școala și viața

 

Propus  pentru  înregistrare în CAEN I.     Cadrul general

Art. 1.     Concursul se dorește a fi o  invitație la reflecție pe tema rolului și a locului pe care școala trebuie să-l aibă în viața noastră, în timpul, dar și după momentul școlarității. Prin intermediul artelor, elevii dau glas opiniilor, speranțelor, așteptărilor, dar și dezamăgirilor pe care le resimt în spațiul școlii ca instituție de educație formală,prin intermediul unor eseuri sau a unor lucrări plastice. Prin lectura unor fragmente din lucrările lor la masa rotundă organizată în cadrul simpozionului Competențele cheie, fundament pentru dezvoltare, în prezența profesorilor, se creează un dialog viu între cei doi actori importanți ai educației, ceea ce va contribuii la

realizarea unor schimbări care să facă din actul învățării o bucurie, iar școala să recapete prestigiul binemeritat.

 

Art. 2.     Obiectivele acestui concurs sunt:

ü  Stimularea spiritului reflexiv , a imaginației și a creativității în rândul elevilor;

ü  Creșterea stimei de sine în rândul elevilor prin  publicarea lucrărilor;

ü  Facilitarea unui dialog între profesori și elevi și dezvoltarea competențelor socio-civice ale elevilor.

 

II.      CONDIŢII DE PARTICIPARE

Art. 18     Pot participa elevi de la clasele II – XII, din școlile înscrise sau nu în proiect.

Art. 19     Un elev poate participa la toate secțiunile, dar cu o singură lucrare la fiecare dintre ele.

Art. 20     Competiția se desfășoară prin participare directă la faza pe școală și indirectă la cea națională.

 

Participarea la concurs este fără taxă!

 

III.      Etapele concursului

Art. 3     a. Etapele concursului sunt: pe şcoală și naţională.

b. Selecţia elevilor se face la nivelul fiecărei clase, cu respectarea ierarhiei rezultate din evaluare.

Art. 4     Concursul se desfășoară pe niveluri de vârstă și de pregătire didactică.

 

Elevii claselor a II – IV-a; V - VIII-a, IX - XII-a  din învățământul public/ privat din judeţele înscrise în proiect (Arad, Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Bihor, Suceava, București, Bistrița-Năsăud, Vaslui, Timiș, Ilfov, Vrancea, Alba, Teleorman, Neamț, Brașov, Prahova, Constanța, Dolj, Hunedoara, Botoșani, Timiș, Vâlcea, Mehedinți, Harghita, Galați) ca și din cele care urmează să se înscrie.

 

IV.      Responsabilități și atribuții

Art. 5     De organizarea și desfășurarea concursului la faza locală răspund școlile din județele implicate în proiect.

De organizarea și desfășurarea fazei naționale răspunde Școala Gimnazială Mihai Viteazul împreună cu partenerii implicați, cu persoane juridice sau fizice care sunt interesate în a sponsoriza aceste activități.

Art. 6     Pentru coordonarea concursului la etapa națională se constituie la nivelul școlii organizatoare o comisie având următoarea componentă:

Coordonator de proiect și persoană de contact prof. Pavelescu Marilena, maia_22_pav@yahoo.com.

președinte de onoare: insp. școlar de specialitate, prof. Ghiță Tatiana președinte: Lector dr. Vârlan Mariana - Universitatea Valahia vicepreședinți: dir.prof. Podaru Ion, dir. Adj. prof. Bobeș Luminița

membrii comisiei: cadre didactice de la Școala Mihai Viteazul, Colegiul Național, de la Palatul Copiilor, Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Liceul de Arte Bălașa Doamna, Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu

secretar: prof. Chiriac Beatrice bibl: Gîndu Marioara

Art. 7     La etapa pe școală, coordonatorul implicat în proiect constituie o comisie care răspunde de corectitudinea desfășurării concursului și a evaluării probelor de concurs.

Art. 8     Comisia de evaluare la nivel național va avea ca președinte o personalitatea literară și va fi alcătuită din membri ai Uniunii Scriitorilor Târgovișteni și Uniunii Scriitorilor din

România.

 

V.      CALENDARUL CONCURSULUI

Art. 9.     La faza pe școală înscrierea participanților se poate face în lunile noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie, de către un coordonator de proiect pe școală cu acord de parteneriat încheiat sau nu.

Art. 10    Lucrările selectate la faza pe școală (cel puțin 60 de puncte) vor fi trimise în perioada

1 decembrie - 1 martie la școala organizatoare (Școala Gimnazială Mihai Viteazul.Târgoviște).

Art. 11    1 martie Lucrările literare se postează pe site-ul http://www.qvis.ro/pentru a se putea desemna Premiul de popularitate la fiecare secțiune.

Art. 12    Până la 1 martie se trimit de către profesorii coordonatori și plicurile A 4 , autoadresate și timbrate corespunzător pentru diplome.

Art. 13    1 martie - 20 aprilie se evaluează lucrările la faza națională și se stabilește clasamentul final, pe secțiuni;

Art. 14    22 aprilie se publică rezultatele pe blogul http://scoalamihaiviteazulconcursuri.blogspot.ro și pe site-urile instituțiilor partenere. Se anunță câștigătorii

Art. 15    23 aprilie se organizează expoziția cu lucrările plastice din concurs.

Art. 16    25 aprilie 2015. Masa rotundă din cadrul simpozionului „Competențele cheie, fundament al dezvoltării personale. Vor fi citite fragmente din lucrările premiate de către câștigători sau de către elevi desemnați în acest scop de la instituțiile partenere și din Consiliul Județean al elevilor.

Art. 17    Mai-iunie Se eliberează diplomele și se trimit în plicurile autoadresate expediate pe adresa școlii.

 

Termen limită de trimitere a lucrărilor: 1 martie 2015. Lucrările trimise după această dată nu vor fi luate în considerare.

  

VI.      PROBELE

Art. 21    Probele susţinute de concurenţi în cadrul concursului sunt probe obligatorii.

Art. 22    Probele de concurs sunt scrise și practice. Concursul se desfășoară prin participare individuală, directă la faza pe școală și indirectă la cea națională.

Art. 23    Candidații pot participa cu o lucrare la una dintre secțiunile de mai jos.

 

A.  Secțiunea de creații literare

 

a.   Redactarea de eseuri libere (2 pag)

b.   Redactarea unor eseuri structurate cu tema: Imaginea școlii în artă (2 pag)

c.   Redactarea de poezii ( 2 poezii)

d.   Alte tipuri de texte ( 2 pag): proză scurtă: se specifică - portret, schiță

 

B.  Secțiunea de creații plastice

 

1.   Redactarea de lucrări plastice (1 lucrare, în orice tehnică)

 

Tema comună pentru eseurile libere, pentru poezii și pentru cele plastice:

Dialog între generații. Școala și viața

 

1.   Eseurile libere, poeziile și celelalte tipuri de texte  vor încerca să răspundă  la interogații precum: 

 • Școala, o instituție sau un mod de viață?
 • Viață pentru școală sau școală pentru viață?
 • Școala, ca spațiu al construirii identității personale și de grup
 • Schimb de roluri Cum ar fi să fiu azi profesor / elev?
 • Școala, spațiu al construirii identității personale și de grup
 • Lecții pe care mi-ar fi plăcut să le învăț în liceu
 • Școala – între vis și realitate
 • Școala - deschideri, închideri către realitatea vieții?
 • Școala și viața, nevoi, așteptări și oferte
 • Ce aș schimba la școala mea?
 • După 20 de ani… te regăsești , revii la școală ca profesor; cum va arăta ea?
 • Ce te învață școala să devii?

 

VII.      Programa

Art. 24    Probele se efectuează pe baza cunoștințelor de cultură generală, a competenţei culturale, a creativității și imaginației fiecărui elev.

Art. 25    Pentru toate etapele, TEMA CONCURSULUI va fi dedicată Anului european al dezvoltării și va avea în vedere reflecții despre relația dintre școală și viață.

 

VIII.      Trimiterea lucrărilor

Art. 26    Creațiile literare se trimit electronic, pe adresa: revistaconstelatii@gmail.com.

Art. 27    Creațiile plastice se trimit prin poștă, pe adresa școlii

Școala Gimnazială Mihai Viteazul, str. prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița, cu mențiunea - pentru Concursul Național Dialog între generații. Școala și viața.

 

Art. 28    Creațiile literare trimise electronic trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • fiecare lucrare va fi expediată într-un fișier distinct;
 • în același fișier se vor regăsi lucrarea și fișa de înscriere;
 • se va respecta termenul limită de trimitere;
  • denumirea fișierului va conține, abreviat, următoarele date: secțiunea, numele elevului, nivelul (primar, gimnazial, liceal ), localitatea, județul. Exemplu: pentru un eseu liber, scris de Ionescu Georgeta, nivel gimnazial, de la o școală din județul Iași, numele fișierului va fi de tipul acesta : a._ionescu_g_Iasi

unde a = eseu liber; ionescu = numele elevului; g = nivel gimnazial; Iași = județul

 

Atenție! La sfârșitul lucrării vor apărea: 

 • Numele și prenumele elevului
  • număr de telefon (fix şi/sau mobil) şi adresa de e-mail ale autorului (pentru a putea fi contactat);
 • unitatea de învăţământ (denumire, adresa, telefon/fax);
 • profesorul îndrumător al elevului (numele, specialitatea).

NB.  Pentru eficientizare, în coletul cu lucrările plastice trimiteți și un plic autoadresat, timbrat corespunzător pentru a vă expedia diplomele.

Vă rugăm să expediați lucrările la adresele convenite și ținând cont de recomandări!

 

IX.      Evaluarea

Art. 29 (1) Evaluarea este realizată de membri ai UNSR și ai SST, de artiști plastici și

profesori din învățământul preuniversitar, care nu au elevi în concurs la clasa respectivă. Comisia de evaluare va cuprinde și reprezentanți ai Consiliului Județean al Elevilor care s-au afirmat prin abilități literar – artistice, precum și prin abilități de comunicare.

 

La etapa națională a Concursului, comisia centrală include subcomisii 2 - 4 evaluatori pe nivel (în funcție de numărul de lucrări primite). Pe fiecare nivel un profesor din comisia de organizare va centraliza evaluarea celor doi profesori corectori și va stabili mediile.

Art. 30    După finalizarea evaluării, comisia de organizare și evaluare va afişa rezultatele evaluării, în ordine descrescătoare, pe blogul concursului http://scoalamihaiviteazulconcursuri.blogspot.ro/ și pe site-uri partenere.

Art. 31    Nu se acceptă contestații. Art. 32                Lucrările nu se returnează. Art. 33                Criterii de evaluare :

 

A.  Criterii referitoare la formă:

 

Textul nu va depăși 2 pagini - ( poate reprezenta și fragment dintr-un roman / nuvelă) Lucrările vor fi obligatoriu tehnoredactate cu diacritice. În caz contrar, nu vor intra în

concurs!

Se vor respecta următoarele recomandări de redactare: Format A 4, tehnoredactare WORD, font normal 12 Times New Roman, la 1 rând, cu margini egale de 2 cm, text aliniat bloc, titlul lucrării şi autorul scrise cu font normal 14, Times New Roman Bold, iar alineatele vor fi evidenţiate cu TAB.

 

Nota finală va reprezenta media notelor acordate de cei doi evaluatori. Notelor se vor acorda în funcție de cele 5 criterii de jurizare de mai jos, câte 20 de puncte pentru fiecare criteriu.

A.  Criterii de conținut: Proba A:

Pentru eseu liber, în evaluare, se vor avea în vedere:

 

a.   Adecvarea limbajului la tema propusă, caracterul reflexiv, existența unui fir conducător; b.   Exprimarea unei opinii personale, însoțită de argumente de calitate, originale, expresive; c.   Structurarea logică a conținutului, în paragrafe, folosind marcatori pentru a reda relațiile

între idei;

d.   Încadrarea în numărul de pagini.

e.   Corectitudinea gramaticală și lexicală.

 

Pentru eseul structurat

a.   Adecvarea la tema propusă, cu încercare de a evita tratarea exhaustivă Organizarea propriilor idei într-o manieră coerentă.

b.   Capacitatea de a realiza operații logice; analiză, comparație, calitatea procesării informației;

c.   Bogăția informației/originalitatea tratării, minuția analizei, spirit analitic și de sinteză, gândirea reflexivă;

d.   Coerența, coeziunea și pertinența discursului;

e.   Corectitudinea gramaticală;

 

Pentru poezii (nivel primar)

a.   Poezia pune în valoare una dintre teme concursului;

b.   Corectitudinea gramaticală și stilistică.

c.   Originalitate/spontaneitate la nivelul ideilor sau al exprimării;

d.   Expresivitatea limbajului folosit;

e.   Identificarea unui stil/a unei tendințe de personalizare a discursului poetic.

 

Proba B

În evaluarea lucrărilor plastice se vor avea în vedere:

a.   Lucrarea comunică prin limbaj plastic, emoții, visuri, temeri așteptări legate de subiect;

b.   Unitate compoziţională,creativitate și imaginație în conceperea lucrării;

c.   Organizarea spațiului plastic/cromatica lucrării;

d.   Expresivitate plastică şi acurateţe;

e.   Echilibrul compoziției, încărcătura emoțională a lucrării.

 

X.      Premierea

Art. 34    Se vor acorda câte trei premii pe fiecare clasă, la fiecare secțiune și mențiuni

(25 % din numărul participanților)

Art. 35    Se pot acorda și premii speciale.

 

NB.    Pentru expedierea diplomelor și a adeverințelor se vor trimite, pe adresa școlii, plicuri autoadresate timbrate corespunzător. Acestea pot fi trimise în același colet cu lucrările plastice.

Dialog intre generatii - Scoala si viata.pdf
 
 • Admin Qvis
  Regulamentul concursului Provocarile vacantei
  1
  760
 • Admin Qvis
  Monologuri și povestiri scurte în limba engleză 2014-2015
  1
  675
 • Admin Qvis
  CARTEA EXPERIMENTELOR STIINTIFICE. SERIA ENCICLOPEDIA PUSTILOR
  1
  1,025
 • Admin Qvis
  VIRUSUL L.I.V. 3 SAU MOARTEA CARTILOR
  2
  909
 • Admin Qvis
  BIBLIOTECARA
  2
  1,100
 • Admin Qvis
  TERMINA ACEASTA CARTE
  1
  947
 • Admin Qvis
  ACEASTA NU ESTE O CARTE
  4
  1,060
 • Admin Qvis
  CUM SE CITESTE O CARTE. GHIDUL CLASIC PENTRU O LECTURA INTELIGENTA
  1
  934
 • Admin Qvis
  LIMBA SI LITERATURA ROMANA PENTRU CONCURSURI, OLIMPIADE SI CENTRE DE EXCELENTA – GIMNAZIU
  2
  1,135
 • Admin Qvis
  LIMBA SI LITERATURA ROMANA PENTRU CONCURSURI, OLIMPIADE SI CENTRE DE EXCELENTA. LICEU. CLASELE IX-X
  1
  925
 • Admin Qvis
  LIMBA SI LITERATURA ROMANA PENTRU CONCURSURI, OLIMPIADE SI CENTRE DE EXCELENTA. LICEU. CLASELE XI-XII
  1
  907
 • Admin Qvis
  POVESTI SI LEGENDE DIN GRECIA ANTICA
  3
  835
 • Admin Qvis
  ISTORIA LITERATURII ROMANE PE INTELESUL CELOR CARE CITESC
  1
  808
 • Admin Qvis
  MANUALUL ACCIDENTELOR SI GRESELILOR
  1
  849
 • Admin Qvis
  CALCULATORUL CRIMINAL
  2
  770
 • Admin Qvis
  VORBESTE! CODUL SECRET AL ANILOR DE LICEU
  2
  798
 • Admin Qvis
  CALATORIE PE LUNA. PORTALUL MAGIC NR. 8
  2
  831
 • Admin Qvis
  VRAJITORUL DIN ERA GLACIARA. PORTALUL MAGIC NR. 7
  2
  831
 • Admin Qvis
  AVENTURI IN JUNGLA AMAZONULUI. PORTALUL MAGIC NR. 6
  3
  816
 • Admin Qvis
  CODUL LUPTATORILOR NINJA. PORTALUL MAGIC NR. 5
  1
  742
 • Admin Qvis
  Regulamentul concursului national de creatii artistice: Dialog intre generatii - Scoala si viata
  5
  1,371
 • Admin Qvis
  Regulamentul concursului national de creatii artistice: Dialog intre generatii - Scoala si viata
  2
  1,012