Afiseaza creatiile participante la concurs
CONCURSUL DE LECTURA SI SCRIERE CREATIVA QVIS

CONCURSUL DE

LECTURA SI SCRIERE CREATIVA QVIS

 

      

PRIMUL CONCURS DIN ROMÂNIA

REALIZAT  PE  O  PLATFORMĂ  ELECTRONICĂ  NAȚIONALĂ!!!

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

 

REGULAMENT

 

      Concursul de lectură și scriere creativă este un concurs online de portofolii de lectură și creații literare organizat de Fundația pentru Ștințe și Arte Paralela 45 la care pot participa elevi de la clasa pregătitoare și clasele I-XII.

      Concursul se desfăşoară pe întreaga perioadă a anului școlar în curs până la 31 mai, ora 24, dar și în perioada vacanței de vară.

 

 Ce își propune acest concurs ?

 • Stimularea lecturii şi scrierii de texte ca metode de învățare, atât în activităţi formale, cât și non-formale;
 • Descoperirea și promovarea talentelor literare;
 • Stimularea organizării de cercuri/ateliere de lectură şi scriere creativă în școlile din învățământul preuniversitar;
 • Cunoaşterea experienței și activităţii cercurilor/atelierelor de lectură şi scriere creativă din ţară şi din străinătate;
 • Studierea şi comentarea unor lucrări didactice româneşti şi străine dedicate lecturii şi scrierii creative;
 • Utilizarea platformei  nationale www.qvis.ro, dedicată comunității online a elevilor creativi și e-portofoliului elevului, precum și a internetului, în scopul depășirii dificultăților de comunicare, informare și schimb de experiență între cercuri/ateliere de lectură și scriere creativă;
 • Încurajarea autorilor români de a scrie literatură pentru copii și adolescenți (ficțiune și non-ficțiune) și publicarea cărților acestor autori în cadrul colecțiilor specializate ale Editurii Paralela 45

 

SECȚIUNEA ELEVI

 

I. ÎNSCRIEREA  ȘI  PUBLICAREA  ONLINE

 

 Cine poate fi înscris?

Pot fi înscrişi în concurs elevi ai clasei pregatitoare și ai claselor  I-XII, din învăţământul de stat şi particular, din mediul urban şi rural, indiferent de originea etnică.

Înscrierea în concurs a elevilor se poate face la orice dată în interiorul anului şcolar în curs.

Pot fi înscrişi în concurs elevi fără a fi în mod obligatoriu membri ai unor cercuri/ateliere de lectură şi scriere creativă!   

Profesorul mentor care înscrie elevi în concurs nu este obligat să fie conducătorul/îndrumătorul unui cerc/atelier de lectură!

Elevii pot fi înscriși la concurs și de către părinți!

 

 În ce limbă vor fi postate creațiile personale?

Creațiile personale pot fi postate în limba maternă a elevilor.

Datele de identificare obligatorii ale elevului din PAGINA PERSONALĂ QVIS (e-portofoliul de creație) se completează numai în limba română.

 

Cum se pot inscrie elevii ?

1.CONDIȚII PENTRU CREAREA UNUI CONT PE QVIS

 • Dacă elevii au vârsta sub 18 ani, este obligatoriu ca părinții/profesorii/tutorii legali să-și dea acordul la crearea conturilor pentru elevi, acceptând termenii și condițiile cu valoare contractuală de acces și supraveghere la Serviciile QVIS.
 • Elevul își creează o pagină personală de elev pe site-ul Qvis (Creează pagină Qvis elev), utilizând o adresă de e-mail validă și o parolă.
 • Contul creat pe QVIS va permite elevului să-și elaboreze PORTOFOLIUL ȘCOLAR LA ORICE DISCIPLINĂ precum șiPAGINA PERSONALĂ DE CREAȚIE.
 • Pentru a elabora și dezvolta PAGINA PERSONALĂ DE CREAȚIE și pentru a putea participa la concursul de lectură și scriere creativa, elevul trebuie să fie adăugat în lista de monitorizare a profesorului sau părintelui/tutorelui legal cu adresa de e-mail cu care elevul și-a deschis contul.

 

2. PAȘII  PENTRU ÎNSCRIREA ELEVULUI

Înscrierea elevului de către un profesor/părinte/tutore legal:

Pasul 1. Cadrul didactic/părintele/tutorele legal își creează o pagină personală de profesor/părinte pe site-ul Qvis (Creează pagină Profesor/Părinte), utilizând o adresă de e-mail validă și o parolă.

Pasul 2. Cadrul didactic/părintele/tutorele legal își completează datele personale (Editează profilul), completând obligatoriu toate câmpurile marcate cu *.

Pasul 3. Cadrul didactic/părintele/tutorele legal este obligat să-și adauge în lista de monitorizare elevii înscriși la concurs (Adaugă elev), folosind adresele acestora de e-mail.

Pasul 4. După logare în cont, pentru a putea să-și elaboreze portofoliul școlar și pagina personală de creație, elevul este obligat să aprobe cererea de monitorizare trimisă automat din contul cadrului didactic/părintelui/tutorelui legal.

 

3. PARTICIPAREA LA CONCURSURILE DE LECTURĂ ȘI SCRIERE CREATIVĂ

 Elevul poate să adauge creații la concurs prin bifarea căsuței  PARTICIPĂ LA CONCURS.

ATENȚIE !

Creația postată va conține în colțul din dreapta sus mentiunea CONCURS,  , care va apărea în mod automat. Dacă această mențiune nu apare, înseamnă că nu ați bifat căsuța PARTICIPĂ LA CONCURS,  iar creația postată nu va fi jurizată.

 

II. PERIOADELE DE DESFĂŞURARE

Concursul se desfăşoară începând cu luna octombrie până la 31 mai, ora 24, din anul şcolar în curs.

La începutul fiecarui  semestru se vor lansa subiectele concursului pentru fiecare clasă (nivel de şcolarizare).  

PARTICIPAREA LA TOATE SUBIECTELE  DE CONCURS  OFERĂ  POSIBILI­TATEA  OBŢINERII  UNUI  RANG  DE POPULARITATE  CÂT  MAI MARE  PENTRU  FIECARE  PARTICIPANT !

 

III. SUBIECTE DE CONCURS

– sunt probe individuale, adaptate fiecărui nivel de şcolarizare;

– structura subiectelor conține:

1. scrierea unui text literar sau non-literar inspirat de lectura anumitor cărţi recomandate de organizator, alese conform nivelului de școlarizare;

2. scrierea unor texte (literare, non-literare) în funcţie de anumite cerinţe tehnice (temă, subiect, procedee stilistice etc.) într-un gen de scriere impus de organizator sau ales liber de elev.

Subiectele vor fi elaborate de către o echipă de cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar.

Subiectele vor fi comunicate pe site-ul www.qvis.ro, precum şi prin newsletter expediat fiecărui profesor mentor/părinte care a înscris elevi în concurs.

Timpul de lucru este nelimitat în intervalul până la încheierea perioadei de concurs (31 mai).

Data când trebuie postat textul de concurs pe site nu este fixă. Exemple:

– un elev înscris la începutul anului școlar care a luat cunoştinţă de prima tema de concurs poate posta răspunsul la orice dată, dar nu mai târziu de data încheierii perioadei de concurs 
(31 mai);

– un elev înscris mai târziu în concurs poate posta oricând doreşte textul propriu, atât pentru semestrul I cât şi pentru semestrul II, chiar dacă s-a înscris pe semestrul II, dar numai în intervalul până la încheierea perioadei de concurs (31 mai).

Pentru fiecare etapă a concursului elevul poate participa cu o singura creatie.

Elevii înscriși la concurs acordă organizatorului dreptul gratuit de reproducere online și difuzare prin intermediul site-ului www.Qvis.ro, exclusiv pentru realizarea scopurilor concursului.

Prin postarea creațiilor personale pe site-ul www.Qvis.ro participanții la concurs își asumă întreaga răspundere că textele trimise la concurs, precum și toate alte creații care însoțesc aceste texte, sunt originale. Orice abuz semnalat și dovedit ca adevărat descalifică participanții, iar textele acestora, precum și toate celelalte creații care însoțesc aceste texte, vor fi eliminate de pe site-ul www.Qvis.ro.

 

IV. CUM SE APRECIAZĂ CREAȚIILE PARTICIPANȚILOR

Aprecierea creațiilor elevilor participanți la concurs se va realiza astfel:

1. Aprecierea prin rangul de  popularitate realizată de comunitatea online, formată din toţi elevii participanţi: fiecare text postat va avea înscris un număr de aprecieri pe care le vor aplica doar membrii comunităţii on-line de-a lungul desfășurării concursului.

Orice apreciere survenită după încheierea concursului va conta doar pentru performanța individuală în afara concursului.

Suma tuturor aprecierilor primite pentru toate textele postate pe site până la încheierea concursului va constitui rangul de popularitate al textelor fiecărui elev participant.

Rangul de popularitate al fiecărui elev participant se va calcula automat în timp real şi va putea fi vizualizat în orice moment pe site-ul www.Qvis.ro!

 

 

Aprecierea națională (jurizarea națională)

2. Funcţie de aprecierea realizată de comunitatea online după încheierea ultimei etape de concurs, se vor selecta în ordine descrescătoare primii 10 participanţi pentru fiecare clasă (nivel de școlarizare) şi gen de scriere creativă practicat.

3. Textele selectate vor fi apreciate, pe o scara de notare de la 10 la 100, de un Juriu naţional format din: 1 preşedinte (profesor universitar – critic literar), 2 vicepreşedinţi (pentru texte literare şi respectiv non-literare), evaluatori (profesori de limba şi literatura română, sau limba şi literatura maternă) neimplicaţi în organizarea concursului, 1 director executiv din partea organizatorului. Dacă numărul de participanți este mic, jurizarea se face de către organizator.

Criteriile de apreciere vor viza atât conformitatea didactică, cât şi originalitatea, construcţia şi expresivitatea formală. 

4. Media dintre punctajul primit de la Juriul naţional (maxim 100 de puncte) şi numărul aprecierilor primite din partea  comunității online după încheierea ultimei etape de concurs va constitui punctajul final al fiecărui participant la jurizarea națională.

5. În cazul în care se înregistrează același punctaj final la mai mulți participanți, diferența o va face numărul de vizualizări. 

Nu se admit contestații la nicio etapă a concursului.

REZULTATELE APRECIERII NAȚIONALE vor fi afişate pe site-ul www.Qvis.ro, până la data de 10 iunie din anul şcolar în curs.

 

V. PREMIILE CONCURSULUI

 

Pentru elevi:

      - „Diplomă de participare” pentru toţi elevii participanți;

      - „Diplomă de Merit” (locul I, II, III şi Menţiune la JURIZAREA NAȚIONALĂ).

PREMII SUPLIMENTARE:

Pentru elevii premiaţi la fiecare nivel de școlarizare, în urma jurizării naționale, se vor expedia GRATUIT câte un exemplar din cărţile de lectură şi scriere creativă editate de Editura Paralela 45.

 

Pentru cadrele didactice:

      - Diplomă de participare „Concursul de lectură şi scriere creativă” însoţită de adeverinţă (pentru mentori şi directori din mediul urban şi rural, din învăţământul de stat şi privat);

      - Diplomă de participare „Profesorul anului. Lectură şi scriere creativă” conferită profesorilor ai căror elevi au obținut„Diplomă de Merit” la jurizarea naţională.

 

Pentru unităţile şcolare:

     - Diplomă „Concursul de lectură şi scriere creativă” acordată tuturor unităţilor şcolare paticipante;

     Organizatorul va posta pe site-ul www.qvis.ro  lista tuturor premianţilor şi participanţilor, pe județe, localități, unități școlare, mentori, clase.

Premiile obţinute de elevii participanţi la Concursul de lectură şi scriere creativă vor contribui la completarea portofoliului elevului.

 

Prin înscrierea la Concursul de lectură şi scriere creativă, toți participanţii elevi şi mentori sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 

 

                                                              Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45